ыргытыш

ыргытыш- взаимн, от ыргыт-; кыздар данды күрөк менен сузуп алышып, аны асманга ыргытышат девушки, подцепив зерно лопатой, подбрасывают его кверху (веют).

(Visited 1 times, 1 visits today)