ырбат

ырбат- понуд, от ырба- увеличивать; жоорду чымын ырбатат погов. ссадину (у лошади) увеличивает муха; ишти Мендирман өзү ырбатат дело (неприятное) раздувает сам Мендирман; Шарше өзү чатакты ырбатты Шарше сам раздул скандал.

(Visited 1 times, 1 visits today)