ырасым

ырасым ар. обыкновение, обычай, установление; ата-бабадан калган ырасым обычай предков.

(Visited 2 times, 1 visits today)