ыраматы

ыраматы, ыраматылык то же, что ырамалы; ыраматылык Шайкын айтып жүрчү покойный Шайкын говаривал; ыраматы болгур! царство ему небесное!

(Visited 4 times, 1 visits today)