ырайымсыздан

ырайымсыздан- проявлять жестокосердие.

(Visited 3 times, 1 visits today)