ырайиш

ырайиш южн. то же, что райис.

(Visited 2 times, 1 visits today)