ынтымакташтыр

ынтымакташтыр- понуд, от ынтымакташ- II помирить, привести к взаимному согласию (прим. см. ыркыраштыр-).

(Visited 1 times, 1 visits today)