ынтызарлык

ынтызарлык сильное желание; Алым ошол адамды көрүүгө ынтызарлыгын билдиргендей жымырыла түштү Алым, как бы выражая сильное желание увидеть того человека, от радости сжался.

(Visited 1 times, 1 visits today)