ынал

ынал- то же, что ынак-; жандын баары ыналып, жалпы баары кубанып стих. все люди поверили, все обрадовались.

(Visited 1 times, 1 visits today)