ылымталуу

ылымталуу имеющий прикрытие, укрытие; бул жер буйгат, ылымталуу здесь ложбина, место укрытое; түшкөн карларды шамал айдап, ылымталуу чуңкурларга кийире баштады ветер начал загонять выпавший снег в ямы, укрытые от ветра.

(Visited 1 times, 1 visits today)