ылжакта

ылжакта- то же, что ыржакта-; ылжактаган кыз бесцеремонная девушка; ылжактап сүйлөй берген неме он какой-то бесцеремонный болтун,

(Visited 1 times, 1 visits today)