ыкчамда

ыкчамда- 1. усиливаться, ускоряться; ыкчамдап жүр-идти быстро, резво; алдынкысына жетүүгө шашылышкандай ыкчамдап келе жатышат они ускоряют ход, как будто торопятся догнать передних; 2. то же, что шалаңда-.

(Visited 1 times, 1 visits today)