ыкташтырыл

ыкташтырыл- страд. от ыкташтыр- быть приспособленным, приспосабливаться; кызылча комбайндарынын аткып алуучу алакандары көлөмдүү кызылчаларга ыкташтырылса если захватывающие лапы свеклоуборочных комбайнов будут приспособлены для крупной свёклы.

(Visited 1 times, 1 visits today)