ыкластуу

ыкластуу: чын ыкластуу сердечный; чын ыкластуу жолугуш сердечная встреча; чын ыкластуу тосуп алуулар сердечные встречи; кабыл алуу чын ыкластуу, бир туугандык кырдаалда өттү приём прошёл в обстановке сердечности и братства; жылуу, чын ыкластуу мамиле тёплое, сердечное отношение.

(Visited 1 times, 1 visits today)