ыйгаштырыл

ыйгаштырыл- то же, что ыйгарыл-; экинчи жана үчүнчү орунду ээлегендерге желекчелер ыйгаштырылат занявшим (в соревновании) второе и третье места предназначаются флажки.

(Visited 1 times, 1 visits today)