ызырын

ызырын- зло набрасываться, набрасываться с кулаками, быть готовым броситься в драку; свирепеть; кабактарын түйүп, ызырынды он нахмурился и рассвирепел; Берди Жапекке ызырына бакырып алды Берди злобно заорал на Джапека.

(Visited 1 times, 1 visits today)