ызгыч

ызгыч чибис, пигалица; эчки маарак, кашкалдак, ызгыч менен ак чардак стих. бекас, лысуха, пигалица и чайка; саздуу жерди ээлеген, ызылдак ызгыч дагы бар фольк. есть там и пискливая пигалица, хозяйка болотистых мест.

(Visited 2 times, 1 visits today)