ызгаарлуу

ызгаарлуу, ызгаардуу морозный, студёный; ызгаардуу шамал резкий, пронизывающий, холодный ветер; ызгаардуу суук сильный мороз с ветром; ызгаардуу аяз или ызгаардуу суук мороз с ветром.

(Visited 2 times, 1 visits today)