ызаттуу

ызаттуу то же, что ыйзаттуу.

(Visited 1 times, 1 visits today)