ызалык

ызалык досада, обида; ызалык батпай ичине, өз оозунан жаңылган стих. когда он очень досадовал, то сбивался в речи.

(Visited 1 times, 1 visits today)