ызалуу

ызалуу обиженный, досадующий; үнү ызалуу чыкты голос его прозвучал обиженно; Кийизбайга Шаршенин тили тийсе, ага бүт уруу ызалуу когда Шарше оскорбляет Кийизбая, весь род в обиде.

(Visited 5 times, 1 visits today)