ызаат

ызаат то же, что ыйзат; ызааты бар боз балдар күйүп турган чырактай, ызааты жок боз балдар катып калган чырактай стих. уважительные пареньки подобны горящему светильнику, неуважительные пареньки подобны засохшим поршням (см. чарык II ).

(Visited 1 times, 1 visits today)