ыж

ыж: ыж-быж то же, что ыз-быз (см. ыз); чымын-чиркейлердин чулдур ыж-быж үндөрү невнятные звуки жужжания насекомых.

(Visited 2 times, 1 visits today)