ыгыш

ыгыш- взаимн, от ык- V I; Майкечүүдөн чыгышып, токойго булар ыгышып стих. Майкечю они перешли, в лесу они укрылись.

(Visited 1 times, 1 visits today)