шыкыбалдуу

шыкыбалдуу 1. авторитетный, почётный; 2. счастливый.

(Visited 1 times, 1 visits today)