шыйкырлык

шыйкырлык то же, что сыйкырдык; шыйкырлыктын кайырмагына илингендей как зачарованный.

(Visited 2 times, 1 visits today)