шайман

шайман оборудование, снаряжение; принадлежности, справа; өндүрүш шаймандары орудия производства; айыл-чарба шаймандары сельскохозяйственные орудия; <> шайманы бошоду или шайманы кетти он обессилел; качууга шайманы келген жок ему не удалось убежать; шайманы кетип, жаны жай табалбай туруп, ойлонду он обессилел, его охватило беспокойство.и он задумался.

(Visited 1 times, 1 visits today)