шайбырлан

шайбырлан- возвр, от шайбырла-, то же,что шайбырла-; Камалбек чоочун кишинин көзүнчө бүжүрөп бүкчүйүңкүрөй басканы менен, киши жок жерде шайбырланган аттай кете турган Камалбек при посторонних людях ходил ссутулившись, сгорбившись, а когда никого не было, бежал как резвый иноходец.

(Visited 1 times, 1 visits today)