шабырттат

шабырттат- вызывать шуршание, шелест; кунан калың чыккан ат кулакты шабырттатып, туура жакка бет алды жеребёнок, шурша густым конским щавелём, направился в сторону.

(Visited 1 times, 1 visits today)