шаардык

шаардык 1. городской; шаардык совет городской совет; шаардык конференция городская конференция; 2. городской житель, горожанин; шаардыктар горожане.

(Visited 1 times, 1 visits today)