шаанилүү

шаанилүү роскошный, пышный, богатый; шаанилүү той роскошный пир; шаанилүү аш пышные, богатые поминки;өлүктү кылып шаанилүү, өсөк сөз айтып маанилүү фольк. покойника выставляя важным, ложное слово делая значимым.

(Visited 1 times, 1 visits today)