циклдүүлүк  

циклдүүлүк   цикличность; өндүрүштөгү циклдүүлук

(Visited 1 times, 1 visits today)