кырылыш

кырылыш I и. д. от кырыл-; чоң кырылыш болду было большое кровопролитие.

кырылыш- II взаимн, от кырыл- 1. совместно подвергнуться массовой гибели, массовому уничтожению; 2.  жестоко сразиться; <>  кырылышкан жоо непримиримый враг.

кырылыштыр- понуд, от кырылыш- II явиться причиной массового взаимоуничтожения.

(Visited 1 times, 1 visits today)