кыркала

кыркала-: кыркалап или кыркалай вытянувшись в ряд; кыркалай таккан түймө пуговицы, расположенные в ряд; кыркалап тоону чалды эми, кыйла жерге барды эми фольк. вот он обследовал все горы, во многих местах он побывал; кыркасы н кыркалай жүрүп идя поперёк хребтов; пересекая хребты; Ысык-Көлдү кыркалап двигаясь по берегу (по кромке) Иссык-Куля.

(Visited 3 times, 1 visits today)