кыран

кыран I то же, что куран II 2.

кыран II 1. ловкий, хваткий; прозорливый, зоркий; кыран бүркүт хваткий беркут; кыран тайган хваткая борзая; борбаш канчалык кыран болсо да, боз торгойчолук алы жок погов. как ни хваток сорокопут, но сил у него (даже) на жаворонка не хватит; ургаачынын кыранысың-ээ! да ты ведь прозорливица среди женщин!; кыран мерген меткий стрелок; кыраңга кулжа тургузбас, кыран мерген жыргалым (из заплачки) услада моя — мой меткий стрелок, который не давал горному козлу стоять на хребте (сбивал); 2. ловчая птица, бьющая без промаха, лучший сокол, кречет; быстролётный; кандай кыран болсо да, канаты менен учат, куйругу менен конот фольк. как бы ни был быстролётен (сокол), он (всё же) летает крыльями, садится хвостом (есть предел еозможностям); кырандай чалып  быстро облетая; канаттуунун баарысы кыран эмес, сойлогондун баарысы жылан эмес стих. не все крылатые — соколы, не все ползучие — эмей; 3. часто встречающийся эпитет богатыря; кырк кыран сорок храбрецов; сорок храбрых витязей; тепкенин жазбас тынар бар, кыздан чыккан кыран бар стих. бывает ястреб, бьющий без промаха, бывают и богатырши из девиц; <> кыштын кыран чилдеси период самой сильной зимней стужи; период лютых морозов.

(Visited 1 times, 1 visits today)