кылыч

кылыч меч, сабля; эки миздүү кылыч палаш; жоо кеткенден кийин кылычыңды бокко чап погов. после драки кулаками не машут (букв. когда враг удалился, мечом навоз руби); кылыч шилте- 1) взмахивать мечом; 2) рубить мечом; кылыч шилтеп, жаа тарткан фольк. он рубил мечом и стрелял из лука; кылычтын мизи

(Visited 1 times, 1 visits today)