кеште

кеште I ир. шитый или вышитый узор, кеште- II то же, что кештеле-; сар кештеп тиккен жоолугуң, сар санаа кылат жоругуң, көк кештеп тиккен жоолугуң, көп санаа кылат жоругуң фольк. платок твой расшит жёлтым — печалит меня твоё кокетство; платок твой расшит синим — опечаливают меня твои повадки.

(Visited 1 times, 1 visits today)