бадалдуу  

бадалдуу   поросший кустарником.

(Visited 4 times, 1 visits today)