аялуу

аялуу см. аёолуу.

(Visited 4 times, 1 visits today)