адилеттүүлүк

адилеттүүлүк справедливость; честность; адилеттүүлүк менен справедливо; честно.

(Visited 4 times, 1 visits today)