адилеттүү

адилеттүү справедливый; честный; адилеттүү түрдө справедливо; честно.

(Visited 7 times, 1 visits today)