адамдык

адамдык 1. вид, образ человеческий; анын көрүнүшүндө адамдык сүрөт жок он потерял облик человеческий (он похудел, у него жалкий вид); 2. (ср. адамчылык) человечность, доброта; ашкан сулуу жаркырап, адамдыгы дагы бар фольк. блистает красавица несравненная, и доброта у неё есть.

(Visited 9 times, 1 visits today)