адамгерчиликтүү

адамгерчиликтүү   человечный, гуманный.

(Visited 2 times, 1 visits today)