агыттыр

агыттыр-понуд. от агыт-;агыттырып аттарды азапка салган кандай кеп? фольк. приказав пустить коней пастись, что (ты) натворил?

(Visited 17 times, 1 visits today)