агылуу

агылуу и. д. от агыл- III ; аттуусу— атчан, жөөсү — жөө агылууда всадники на конях, пешие пешком валом валят.

(Visited 1 times, 1 visits today)