агылуу

агылуу   аттуусу- атчан, жёёсү — жёё агылууда всадники на конях, пешие пешком валом валят.

(Visited 3 times, 1 visits today)