агрардык

агрардык аграрный; агрардык өлкө аграрная страна.

(Visited 1 times, 1 visits today)