абыр

абыр: абыр-шабырили абыр-дабырили абырдан-шабыр быстро, проворно; абыр-шабыр ат минип быстро сев на коня; абырдан-шабыр ат токуп, аял кылбай бат токуп фольк. проворно оседлав коня, не медля, быстро оседлав.

(Visited 1 times, 1 visits today)