абийирдүүлүк

абийирдүүлүк   отвл. от абийирдүү.

(Visited 2 times, 1 visits today)