абаттант

абаттант-понуд. от абаттан— заселять, населять; благоустраивать; кыштагыңды абаттанта,чаңын кетир көчөнүнстих. благоустраивая свой кишлак, уничтожь пыль на его улицах.

(Visited 1 times, 1 visits today)